DJP-blog

Lefordította a Bibliát angolra, majd eretnekség miatt kivégezték

Lefordította a Bibliát angolra, majd eretnekség miatt kivégezték

William Tyndale

A 16. század legnevesebb bibliafordítója, William Tyndale, 1494-ben született, majd Oxfordban (s talán Cambridge-ben is) tanult, ahol pappá is szentelték. Az egyházból hamar kiábrándult, de Luther és Erasmus nyomán elhatározta, hogy lefordítja az Újszövetséget. Ehhez azonban püspöki engedély kellett, amelyet a londoni püspök nem adott meg számára. Igazi nyelvzseni volt, hiszen az angol mellett görögül, héberül, németül, olaszul, latinul és spanyolul is beszélt. (litográfia Tyndale-ról)

Tyndale egy évig próbálkozott, majd amikor Humphrey Monmouth évi 10 fontnyi támogatást ígért neki, akkor elhagyta Angliát. Előbb Hamburgba, majd Wittenbergbe ment (ahol Lutherrel is találkozott), majd Kölnbe ment.

Időközben már elkészült az angol nyelvű fordításával, amit ki akart nyomtatni, de püspöki engedély híján ez illegálisnak számított. Egy nyomdai alkalmazott fecsegése miatt menekülnie kellett, s végül Wormsban-ban nyomtatta ki a teljes angol Újszövetséget.

1528-ban Antwerpenbe ment, ahol jelentős lélekszámú angol közösség élt, akiknek külön kiváltságai voltak.

Lefordította a Bibliát angolra

Antwerpenben tovább dolgozott a Biblia-fordításon, s előbb Mózes öt könyvét, majd Jónás könyvét jelentette meg. Több, más mű mellett két Újszövetség-magyarázatot is írt, majd teológiai vitába került Morus Tamással és a pápával is.

Az angol király (VIII. Henrik) kezébe került egy műve (A keresztény ember engedelmessége), amelyből a király azt a következtetést vonta le, hogy az egyház fejének az uralkodónak kell lennie, de közben Tyndall ellenezte a király válását, mert szerinte ellentmondott a Szentírásnak.

1535 áprilisában egy angol ügynök, Henry Philips, az angol hatóságok kezébe juttatta, majd egy évig raboskodott a Brüsszel mellett Vilvoordeban, ahol tovább fordította az Ószövetséget.

Egy évvel később, 1536 augusztusában eretnekség vádjával halálra ítélték, majd szeptember 6-án kivégezték – előbb megfojtották, majd a holttestét karóhoz kötötték és elégették.

A nyelvészek szerint, a bibliafordítások angol nyelvre gyakorolt hatása jelentősebb volt, mint Shakespeare-é. A későbbi fordítások jórészt az ő művén alapulnak, így az 1611-ben megjelent King James Biblia is, amelyet összesen 47 tudós állított össze, s körülbelül a 75-80%-a Tyndale fordításán alapult. Így tehát lefordította a Bibliát angolra, majd eretnekség miatt kivégezték

Tyndale 2002-ben a BBC száz legnagyobb brit felmérésén a 26. helyet szerezte meg.

djp

 

Exit mobile version