DJP-blog

Az első német-római császár halála

Az első német-római császár halála – I. Ottó

Ottó első felesége

1050 éve hunyt el az első német-római császár, aki egy közel ezeréves császárságot alapozott meg. Madarász Henrik fiaként született, aki a Szász-dinasztia megalapítója volt, s aki előkészítette a számára terepet egy nagy birodalom megalapítására.

Apja igazi harcosnak tanította és nevelte, amelyben a lovagi torna éppúgy szerepet kapott, mint a medvevadászat vagy céllövészet. Valóban korán érhetett, mert már 15 éves korában született egy gyermeke egy szláv rabnőtől, aztán a kisfiú később mainzi érsek lett.

A házastársát is megfontoltan választották ki, így az egyik legnagyobb angolszász király Athelstan húgát kérték feleségül, aki Nagy Alfréd unokája volt. Igaz ugyan, hogy Eadgyth két évvel idősebb volt, de ez a házasságkötésben nem volt fontos tényező.

Kapcsolata az európai uralkodókkal

Apja halála után egy hónappal (egy korábbi rendelet alapján) 936. augusztus 7-én német királlyá választották, majd másnap meg is koronázták, Aachenben, Nagy Károly városában.

Ottónak meg kellett küzdenie a német uralkodókkal és a gyakorta országába betörő magyarokkal is, akik 933-ban ugyan vereséget szenvedtek, de újra és újra portyáztak, míg 955. augusztus 10-én súlyos vereséget nem szenvedtek.

Ekkorra már Ottó tekintélye jelentősen megnőtt, s hűbérese volt Kékfogú Harald dán király és I. Boleszláv cseh fejedelem is, pedig egyik sem volt könnyű eset – a cseh fejedelem ragadványneve egyenesen Kegyetlen volt.

Közben a felesége meghalt, ő pedig kiszabadította II. Lothár itáliai király özvegyét, akit II. Berengár új itáliai uralkodó fogságba vetett. Berengár meghódolt, ő pedig jelentős területeket vett el tőle büntetés gyanánt, s ha már kiszabadította, hát feleségül is vette Adelheidet.

Miután a lázadó fejedelemeket, főurakat leverte, s a magyarok is vereséget szenvedtek tőle, a figyelme Róma felé irányult, ahol éppen XII. János volt a pápa. A pápa aztán segítséget kért tőle, mert Berengár a pápai területekkel akarta magát kárpótolni.

Ottó, a császár

Ottó segített, a pápa pedig 962. február 2-án császárrá koronázta. A pápa azonban ellene fordult, így Ottó új pápát választott VIII. Leó néven, amikor azonban elhagyta Rómát VIII. Leót leváltották. XII. János azonban hamarosan meghalt, s V. Benedek lett az utódja. A császár visszatért, Benedeket megfosztotta a tisztségétől, s visszahelyezte VIII. Leót.

A következő években elérte hatalma csúcsát, hiszen stabilizálta a császárságot és 973 húsvétjén a Quedlinburgi Birodalmi Gyűlésen Ottó előtt szinte minden európai állam uralkodójának a küldöttsége megjelent és kifejezte hódolatát. Európa legerősebb uralkodója bő másfél hónappal később, hirtelen súlyosan megbetegedett, s mivel érezte, hogy itt a vég, az utolsó kenetet kérte, majd 973. május 7-én meghalt.

Fiának, aki már korábban is a társuralkodója volt, másnap megerősítették a hatalmát, s a fiú apjának egy harmincnapos temetési menetet szervezett, amelynek végén a magdeburgi dómba temették el, az első felesége mellé.

Források

Ha tetszett a poszt – oszd meg!

 Források – djp

Kapcsolódó posztok

Exit mobile version