Matilda – Az angol királyné, akinek édesanyja Árpád-házi szent volt

matilda.jpg

Matilda származása

Majdnem 80 évvel Szent István magyar király halála után, 1118. május 1-én hunyt el Angliában Skóciai Matild (születésekor még Edith) angol királyné, I. Henrik felesége. Mindez persze önmagában talán még nem lenne érdekes, ha nem tudnánk, hogy Matilda édesanyja (Skóciai Szent Margit) és testvéröccse (Dávid) Árpád-házi szentek voltak. (a képen Matilda királyné)

Margit édesanyja, s egyben Matilda anyai nagyanyja Ágota hercegnő (szinte bizonyosan) Szent István király lánya volt, aki férje, Edvárd herceg révén került Angliába. Edvárd, Vasbordájú Edmund angol király egyik fia volt.

Matilda 1100-ban lett Hódító Vilmos egyik fiának és örökösének, I. Henrik angol királynak a felesége, s összesen négy gyermeket szült neki.

Matilda, az angol királyné

A négy gyermekből kettő élt még a királyné halálakor. A nagyapa nevét viselő Vilmos, s az édesanyja nevét viselő Matilda, aki ekkortájt már majd egy évtizede német-római császárné volt.

Henrik felesége édesanyjához hasonlóan nagyon népszerű és szeretett uralkodó volt, akinek a halála után nyolcnapos megemlékezéseket tartottak.

A néptől a “jó királyné” nevet kapta, mert kórházakat, hidakat, apátságokat építtetett és ő maga is gondoskodott a betegekről és szegényekről.

Mindemellett támogatta a kultúrát, az udvartartása a zenészek és költők otthona volt.

Megemlékezés Matildáról

A kiváló képességekkel megáldott, ragyogó szépségű királyné, alig 38 éves lehetett, amikor a Westminster Palotában elhunyt – vélhetően valamilyen betegség következtében.

A halála után Roger, Salisbury püspöke szervezett megemlékezéseket a számára, amelyek keretében csak Angliában 47 ezer misét és 9000 zsoltáréneklést tartottak, 67820 szegény kapott ingyen ebédet valamint 108 fő egy évig kapott ingyen étkezést és 128 egészen élete végéig.

A hírek szerint Normandiában legalább ennyi megemlékezés volt.

A korban persze szokás volt a uralkodókat dicsérni, de Malmesbury-i Vilmos ezen jóval túllépett akinek a „Gesta Regum Anglorumá”-ban az olvasható a királynéről: (a képen Malmesbury Vimos)

„Egyedül szent; szépségét tekintve semmiképpen sem megvetendő; anyja jámborságának vetélytársa; soha nem követ el semmi helytelenséget”

Vagy egy másik krónikás a 12. századból, aki szerint „Egy igazán páratlan nő, akinek életében Anglia virágzott, és akinek halálakor Anglia virágát levágták, és minden szépségét elvették tőle.”

A királyné temetése

Bár férje a temetés idején éppen Normandiában volt, hatalmas tömeg lehetett jelen, hiszen a krónikás szavaival:

„Anglia szinte valamennyi püspöke, nemessége, apátja, priorja, sőt, a számtalan közönséges tömeg összegyűlt népes temetésére, és sok könnyel vett részt a temetésén. Roger, Salisbury püspökének felhívására mindenki a legnagyobb odaadással felajánlotta a lelkéért a misék, imák, alamizsna és egyéb juttatások végtelen sokaságát.”

Ebből fedezték aztán a szegények étkeztetését.

A királynét Hitvalló Edvárd feleségének sírja mellé temették az oltár keleti oldalán, ahogyan “a felkelő nap lányá”-hoz illett. Több pap is harminc napot virrasztott a sírja mellett, férje öröklámpást állíttatott fel és évente megemlékeztek róla a halálának az évfordulóján. Hivatalosan nem avatták szentté, de a nép szentként tisztelte, s a krónikák szerint a sírja számos csoda helyszíne volt. (a képen Hitvalló Edvárd)

A sír eredeti felirata (a krónikások szerint, mivel sajnos már nincs meg) ez volt: „Itt fekszik a kiváló Második Matilda királyné, Aki a maga idejében felülmúlta a fiatalokat és az időseket egyaránt. Az erkölcs és az élet szépségének mintája, Mindenkié volt.”

Halála után bő két évvel aztán Vilmos nevű fia egy hajótörés után elhunyt, s a király a lányát akarta a trónra emelni. Ez részben (egy rövid időszakra) sikerült is, de két évtizednyi háborúskodás következett – az Anarchia kora. Ha a király lánya, Matilda, csak rövid időre szerezte is meg a hatalmat, Matilda fia II. Henrik néven király lett, s az összes következő angol uralkodó a leszármazottja – Oroszlánszívű Richárdtól a ma regnáló II. Erzsébetig. (a képen Vilmos halála – a képet Viktória királynő egyik lánya, Louise festette)

 Források – djp

 

 

Hogy tetszett a poszt?

Kattins a megfelelő csillagra!

Vélemény, hozzászólás?