DJP-blog

Ferenc József, mint a francia császári trón örököse?

Ferenc József, mint a francia császári trón örököse?

Zsófia hercegnő

Ferenc József édesanyja Zsófia hercegnő, I. Miksa bajor király lánya volt, aki 19 éves korában ment férjhez (dinasztikus okokból) az utolsó német-római, s egyben első osztrák császár legkisebb fiához Ferenc Károly főherceghez. (a képen Zsófia hercegnő)

Ferenc császárnak egyébiránt összesen 13 gyermeke született, s a második legnagyobb lánya, Mária Lujza volt I. Napóleon francia császár második felesége, aki az egyetlen törvényes gyermeket szülte a francia uralkodónak.

Ferenc Károly és Zsófia házassága 1824. november 4-én köttetett meg Bécsben és hosszú évekig gyermektelen maradt. A beteges és szellemileg sem túlságosan komolyan vehető főherceg és a főhercegné hat teljes évig sikertelenül próbálkoztak. A feleséget többször is kezelték Bad Isch-ben és a hosszú évek alatt több vetélése is volt. Aztán 1830-ban hirtelen teherbe esett, s megszületett első fia, Ferenc József, aztán Miksa, majd Károly Lajos alig három év alatt.

Ferenc József születése

Ugyan mi történhetett, hogy hat évnyi várakozás után hirtelen három fiú is született, majd aztán később egy lány és két újabb fiú, akik közül azonban az egyik halva született.

A reménytelennek tűnő helyzet hirtelen megoldása sokakat elgondolkodtatott, s felmerült, hogy talán nem is a férj a legnagyobb fiúk apja. Szóba került Wasa Gusztáv svéd királyi herceg, valamint Napóleon fia, a reichstadti herceg is. (a képen Napóleon fia vagyis II. Napóleon)

Napóleon veresége után, bár Mária Lujza vele akart menni a száműzetésbe, a császár ezt nem engedte, így a császárné és fia visszaköltözött Bécsbe, az apjához. Hamarosan azonban (még császárnéként) viszonya lett Neipperg gróffal, akivel Pármába távozott, s akinek két gyermeket is szült. (a képen Napóleon és Mária Lujza)

II. Napóleon halála

Napóleon fiát hátra hagyta Bécsben, így a kisfiú ott nevelkedett. Az osztrák császár nem igazán tudott mit kezdeni vele, hiszen egyrészt az unokája volt, másrészt a gyűlölt ellenség, Napóleon fia. Ekkor kapta meg a csehországi Reichstadt hercegének címét, amelyről aztán híres lett. Művelt és intelligens fiú lett, akinek nagy sikere volt a nőknél, de akiről már 16 éves korában kiderült, hogy tbc-s.

A herceg sokat ivott és sok kurtizánt megismert, majd olykor a kedvelt Bad Ischl-be látogatott, hogy kikúrálja magát, ami persze a tbc esetében nem igazán tűnik jó ötletnek, de ő ezt akkor még nem tudhatta.

Bad Ischl-ben sokat találkozott Ferenc Károly feleségével, Zsófiával, s nagyon sok időt töltöttek együtt. Mindenki tudta, hogy rajong a főhercegnéért, aki bár hat évvel idősebb volt, hagyta, hogy a herceg körül udvarolja. Egyes hírek szerint még kéz a kézben andalogtak is, amely persze sokaknak szemet szúrt, s a pletykák is felerősödtek.

Ezek csak tovább erősödtek, amikor Zsófia hirtelen teherbe esett, majd két év múlva ismét állapotos lett. (a képen a herceg halála)

Közben a herceg 1832-ben belehalt a betegségébe, de olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy Metternich mérgeztette meg arzénnal vagy ólommal.

Ferenc József származása

Ez azt jelentené, hogy Ferenc József és Miksa valójában Napóleon unokái lennének, amely ellen szól az, hogy Zsófia nagyon vallásos volt, bár hat év várakozás után és a nagyhatalmi ábrándjait végig gondolva, akár igaz is lehet. Végül is a reichstadti herceg is (részben) Habsburg volt.

Ezt a vélekedést erősítheti, hogy Ferenc József és Miksa ugyan nagyon hasonlítottak egymásra, de sokkal kevésbé a Habsburgokra. Nem nagyon figyelhetőek meg rajtuk a Habsburg-jellegzetességek (pl. duzzadt alsó ajak, kiálló áll). (a képen Ferenc József)

   Források – djp

Kapcsolódó posztok

Ferenc József gyermekkora és trónra lépése

Ferenc József halála

A 13 aradi vértanúért 13 tragédia Ferenc József életében

Mária Lujza kényszerű házassága

Napóleon utolsó barátnője, szeretője és börtönőre Szent Ilonán

Napóleon romantikus regénye 

Exit mobile version