Viktória hercegné – a királynő édesanyja

A hercegnő gyermekkora

Marie Louise Victoire vagyis Viktória szász-coburg-saalfeldi hercegnő, Viktória brit királynő édesanyja 1786. augusztus 17-én született Coburgban, Ferenc szász-coburg-saalfeldi herceg és Auguszta reuss-ebersdorfi grófnő hetedik gyermekeként. Apja hercegsége ekkortájt már régen csődbe jutott, s még 1773-ban egy császári adósságkezelő bizottság vette át a pénzügyi irányítást. (kép – Sir George Hayter: Viktória kenti hercegné -1835)

Viktória hercegnő alig múlt tizenhét éves, amikor 1803. december 21-én, Coburgban, feleségül ment a huszonhárom évvel idősebb Károly leinengeni herceghez. A hercegnek ez már a második házassága volt, de felesége, Henrietta Sophie reuss-ebersdorfi grófnő, aki egyébként Viktória hercegnő édesanyjának legkisebb húga volt, 1801. december 3-án elhunyt. Károly és Henrietta egyetlen gyermeke Friedrich Karl Heinrich Ludwig volt, de ő 1800 február 22-én, alig hétéves korában szintén elhunyt.

Viktóriának és Károlynak két gyermeke született, 1804. szeptember 12-én Károly, aki édesapja halála után leinengeni herceg lett, s 1807. december 7-én Feodóra, akiről már korábban is szót ejtettünk.

Károly leinengeni herceg 1814. július 4-én elhunyt, alig ötvenévesen, így a hercegnő huszonnyolc évesen két gyermekkel özvegyen maradt, s régensként irányította a hercegséget fia helyett.

Lipót herceg, a nagybácsi

Két év múlva, 1816. május 2-án, Viktória hercegnő bátyja, Lipót herceg (kép – Franz Xaver Winterhalter: Lipót herceg) feleségül vette Sarolta hercegnőt, III. György angol király unokáját, a későbbi IV. György egyetlen (törvényes) gyermekét, aki pár hónap múlva első terhességéből elvetélt. A coburgi rokonok ott töltötték a karácsonyt, s talán itt találkozott Viktória hercegnő Sarolta nagybátyjával, György kenti herceggel. Pár hónap múlva Sarolta újra teherbe esett, s ez nagy izgalommal töltötte el a közvéleményt is. A király már idős volt, s bármikor várható volt, hogy Sarolta apja kerül a királyi trónra. A gyermeket október 19-re várták, de még november első napjaiban sem érkezett. Több napos vajúdás után november 5-én este kilenc órakor egy halott fiút szült meg. Pár óra múlva a hercegnő hirtelen rosszul lett, hányt és hasi fájdalmakra panaszkodott, s folyamatosan vérzett. Végül, nem tudták elállítani a vérzést, s hercegnő elvérzett. Ekkor már Stockmar, Lipót orvosa sem tudott semmi érte, igaz korábbi tanácsait sem fogadták el az angolok.

Az egész királyság gyászba borult, s két hétig zárva voltak az üzletek és zárva volt a Tőzsde is.

III. György számtalan gyermekének nem maradt törvényes örököse, s legfiatalabb gyermeke is negyven fölött volt már.

A házasság egy királyi herceggel

Ebben a helyzetben szállt be az utódnemzési versenybe Eduárd kenti herceg (kép – Sir William Beechey: Eduard kenti herceg), aki eddig nem is gondolt a trónöröklésre. A szeretőjét (Julie de St. Laurent) elbocsátva házassági ajánlatot tett Viktória hercegnőnek. A kenti hercegnek két jelöltet ajánlottak, s ő a badeni hercegnő helyett választotta Viktória hercegnőt, akivel már 1814-ben is szóba hozták. Az angol közvélemény nem nézte jó szemmel, hogy a kenti herceg német feleséget választott, s ez nem kevés problémát okozott a későbbiekben is.

Nem volt azonban egyedül, többen is pályáztak a trónra, Clarence hercege és Cumberland hercege is.

Az esküvőre először 1818. május 29-én Amorbach-ban került sor, de 1811. július 11-én a Kew-palotában is megismételték a szertartást egy dupla esküvő keretében, ahol Clarence hercege feleségül vette szász-meiningeni Adelaide-ot.

A trónörökös születése

A hercegi pár hamarosan Németországba költözött, hiszen ott sokkal olcsóbb volt az élet, s az angol parlament nem sokban járult hozzá a költségeikhez. Az esküvő után azonban a hercegnő teherbe esett, s 1819. május 24-én megszületett Alexandrina Viktória, a leendő Viktória brit királynő. A születésekor azonban már újra Angliában voltak, hogy első gyermekük ott születhessen. Így 1819. április 23-án Doverből Londonba érkeztek, s a Kensington-palotába költöztek, ahol a kis Viktória megszületett. Elkísérte őket Viktória hercegnő nagyobbik lánya Feodóra is, ugyanakkor Károly Leinengenben maradt.

Pár hónappal később a kenti herceg hirtelen elhunyt, majd nem sokkal később a király is. Így a kislány harmadik lett a trónutódlási sorban, de ez még mindig nem tűnt túl nagy esélynek a körülmények ismeretében, hiszen a későbbi IV. Vilmos és Adelaide is próbálkozott az utódnemzéssel.

IV. György és a yorki herceg közben elhidegült a feleségétől, így már csak Clarence hercegétől függött a trón.

A kenti herceg halála után a hercegné hatalmas adósságot örökölt, ezért segítséget kért a brit kormánytól, hogy a trónörököst megfelelő körülmények között nevelhesse fel. Otthon, Németországban fényes palota és nyugodt élet várta volna őket, de ő Angliában szeretett volna élni az éves 6000 fontnyi évjáradékból.

A kormány kiutalt a számára egy lakosztályt a meglehetősen leromlott állapotú Kensington-palotában, így nem csak itt született, de itt is nőtt fel a leendő királynő egészen tizennyolc éves koráig.

A kis Viktória gyermekkora

E szűkmarkúság oka elsősorban elhunyt édesapja korábbi pazarló életvitele volt. Az özvegy így leginkább bátyjára, Lipót hercegre támaszkodott, aki az elhunyt Sarolta hercegnő férjeként évi 50.000 fontos évjáradékot kapott a brit kormánytól. Mindez csak akkor változott meg, amikor az öt gyermekét eltemető IV. Vilmos trónra lépett, s a kis Viktória már első számú trónörökös volt. A brit kormányra nézve kellemetlen volt, hogy az ország trónjának várományosa milyen körülmények között él, s az is, hogy egy idegen ország uralkodója (az éppen Belgium trónjára lépett Lipót) támogatja. Ennek következtében jelentősen megnövelték a támogatást, amelyet az is segített, hogy mind a király, mind a királyné nagyon szerette a kis Viktóriát. Mivel saját gyermekeik korán elhunytak, valamennyire sajátjuknak érezték.

Viktória hercegné azonban nagyon szigorú neveltetési rendszert épített ki, hogy lányát “megvédje” a nemkívánatos személyektől. Ide értve az elhunyt apa rokonságát, s magát a királyt is. Ebben elsősorban Sir Conroy segítette, aki minden részletre kiterjedően kidolgozta a Kensington-rendszert, amely a kis hercegnő mindennapjait alapvetően meghatározta.

Conroy fogságában

A rendszer lényege az lett volna, hogy a király korai halála esetén Viktória hercegné legyen a régens, így tulajdonképpen szürke eminenciánsként Conroy mozgathatta volna a szálakat.

Conroy korábban a kenti herceget szolgálta, s az ő ötlete volt az is, hogy térjenek vissza Angliába a gyermek születése előtt. Conroy a kenti herceg halála után került a hercegné szolgálatába, mint néhai férje munkatársa. Teljesen elbűvölte modorával a hercegnét, aki hamarosan minden tekintetben alávetette magát a férfi elképzeléseinek. Hivatalosan személyi titkára volt, de nem kizárt, hogy akár szexuális kapcsolat is volt közöttük, bár erre közvetlen bizonyíték nincs. A Kensington-palotában mindenesetre Conroy diktált. A király egyik naív húga révén sok belső információhoz is hozzá jutott, amelyeket ügyesen forgatott. A közel két évtized alatt majdnem kétszázezer fontnyi összeget szerzett a királyi háztól. Viktória hercegné azonban mindezeket nem látta vagy nem akarta látni, s mindenben követte a férfi óhaját, sőt Conroy kedvéért elbocsátotta Spath bárónőt is, aki 25 éven keresztül szolgálta.

1828-ban a legidősebb lánya, Feodóra férjhez ment, így eltávozott a palotából, s így a kis Viktória még jobban előtérbe került. (kép – William Ross: Feodóra hercegnő)

feodore.png

Feszültség a családban

Az 1830-as években egyre feszültebb lett a viszony a királyi udvar és a Kensington-palota között. Viktória hercegné semmilyen beleszólást nem engedett lánya nevelésébe. Azt is megakadályozta, hogy a fiatal lány részt vegyen a király koronázási ünnepségén, sőt az évi többezer fontnyi pluszt apanázst is visszautasította a nevében. A király többféleképpen próbálkozott, de mindannyiszor kudarcot vallott. Egyre romló egészségi állapota miatt azon aggódott, hogy idő előtt (vagyis Viktória hercegnő nagykorúsága előtt) meghal. Ennek a feszültségnek az egyik csúcspontja volt az a botrány, amelynek során egy 1836 augusztusi születésinapi banketten nyilvánosan összeszólalkozott Viktória hercegnével és tulajdonképpen vérig sértette.

Az előzmények közé tartoztak azok a körutak, amelyeket 1832-35 között szervezték Anglia és Wales területére. Ezek úgy lettek megtervezve, hogy a lehető legtöbb ember találkozhasson a fiatal hercegnővel.

A botrányos bankett

A király meghívta Viktória hercegnét és lányát a születésnapi ünnepségekre, amelyeket Windsorban tartanak (13-án a királyné, 21-én a király volt az ünnepelt). A kenti hercegnő válaszként megírta, hogy a saját születésnapját ünnepli 17-én Claremontban, de aztán ráér.

A király engedett, de amikor a hercegné éppen úton volt, váratlan látogatást tett a Kensington-palotába. Ott megállapította, hogy a hercegné 17 olyan szobát is elfoglalt, amely a királynak volt fenntartva. Estére visszaérkezett Windsorba és nagyon mérges volt az ügy miatt.

A másnapi születésnapi vacsorán a hercegnét a király jobbjára ültették, a kis hercegnőt pedig vele szembe. A vacsora elfogyasztása után a kissé illuminált király már nem udvariaskodott.

Viktória hercegnő sírva fakadt, a hercegné haza akart menni, de végül Wellington herceg meggyőzte, hogy éjszakára maradjon, ha nem akar nagyobb botrányt.

A királynő anyja

1837. május 18-án Lord Conygham bejelentkezett a Kensington-palotába, ahol a fiatal hercegnővel találkozott. Conroy és a hercegné nem volt elég éber, így Lord Conygham Viktória kezébe nyomta a levelet, amelyben a király jelezte, hogy nagykorúsága elérésekor évi harmincezer fontnyi jövedelmet kér számára a parlamenttől. Saját udvartartást tarthatott volna.

Conroy (kép – Henry William Pickersgill: Sir John Conroy) és a hercegné megijedt, s arra akarták kényszeríteni a fiatal hercegnőt, hogy fogadja el Conroyt magántitkárának, de Viktória ellenállt.

Conroy Lord Liverpoolhoz fordult segítségért, aki addig példátlan módon, négyszemközt beszélt a fiatal lánnyal. Lord Liverpool minden oldalról elmagyarázta a helyzetet. Azt javasolta a fiatal hercegnőnek, hogy nem szabad kineveznie Conroyt semmilyen pozícióba – nem hiszem, hogy ezért hívta ide Conroy 🙂

Ehelyett azt javasolta, hogy ha királynővé válik, azonnal küldessen Lord Melbourne-ért.

Conroy nagyon dühös volt, s kényszeríteni akarta, de Viktória ellenállt.

Később a királynő azt írta, akkor tizennyolc éves lányának, hogy „Soha nem voltam boldog tizennyolc éves koromig.”

A hercegné olyannyira Conroy hatása alatt állt, hogy azt is elnézte neki, hogy a férfi lenézte, semmibe vette és sokszor megalázta a fiatal lányt. Sokan úgy gondolták, hogy a kis Viktória biológiai apja valójában Conroy volt, ezért tűrte a hercegné ezt a fajta viselkedést. Ennek azonban valószínűleg nincs igazságalapja.

lehzen.jpgA kis hercegnő édesanyja szobájában aludt egészen trónra lépéséig és soha nem lehetett egyedül. Az anya mindenben igyekezett segíteni, ugyanakkor Conroy hatalma alatt állt. Komolyan azt hitte, hogy a kislánynak jó, amit a férfi akar.

Viktória trónra lépése után első intézkedései között volt, hogy anyja lakosztályát a Buckingham-palotában a sajátjától a legmesszebb jelölte ki. A fiatal királynő anyját is felelőssé tette Conroy viselkedése miatt.

Az unokaöccs és vej egyszemélyben

Albert megjelenése és a házasságkötés még távolabb helyezte anyát és lányát. A királynő másik palotát jelölt ki édesanyja számára, hogy minél ritkábban lássa.

Albert azonban, miután eltávolította Lehzen bárónőt (kép – Carl Friedrich Koepke: Lehzen bárónő – 1842) a királynő környezetéből, s Lord Melbourne is nyugállományba vonult, lassan elkezdett közvetíteni anya és lánya között. Mindezt segítette, hogy a házasságkötés után szépen sorban jöttek a gyerekek, s a hercegné igyekezett sok időt tölteni az unokáival. Így aztán, élete utolsó éveiben odaadó nagymama lett. Sokkal közelebb került lányához mint előtte, de a királynő mindig tartott valamennyi távolságot tőle.

1861. március 16-án Viktória hercegné 74 korában elhunyt, s a lánya édesanyja holmija között olyan leveleket és egyéb iratokat talált. Ezek bebizonyították számára, hogy édesanyja sokkal jobban szerette annál, mint ahogyan ő gondolta.

A királynőt megviselte a tudat, hogy nem kellőképpen bánt édesanyjával, s mire valamelyest megnyugodott, következett élete legnagyobb vesztesége, hiszen 1861. december 14-én férje, Albert herceg (kép – Franz Xaver Winterhalter: Albert herceg – 1841) is elhunyt.

 Források

djp

Hogy tetszett a poszt?

Kattins a megfelelő csillagra!

Vélemény, hozzászólás?