Matilda a jó királyné – Szent István dédunokája az angol trónon –  Történelmi cikkek a honlapon

Edith gyermekkora

 Skóciai Szent Margitnak és III. Malcolm skót királynak 1080 körül született egy Edith (Eadgith) nevű lánya. Edith keresztelőjén Hódító Vilmos legnagyobb fia Robert Curthose, a normandiai herceg volt a keresztapa, s Hódító Vilmos felesége Flandriai Matilda volt a keresztanya. A keresztelő során Edith a királyné fejfedőjét ráncigálta – a királyné szerint ez azt jelentette, hogy egy napon ő is királyné lesz. A kis hercegnő egy szigorú, de szerető családba került, hiszen édesanyja, aki később Skócia védőszentje lett, hitt a bizalomban, a kegyelemben és a szeretetben.

Skócia védőszentje, Szent Margit és Lengyelország védőszentje, Szent Hedvig élete dióhéjban

matilda_of_scotland.jpg

Amikor a hercegnő hatéves lett, őt és húgát, Máriát a szülők elküldték a Southampton melletti Romsey-i Apátságba tanulni. Ott édesanyjuk húga, Krisztina volt a rendfőnöknő. Néhány év alatt számtalan fontos dolgot megtanultak az apátságban, amely abban a korban nem igazán volt jellemző – tanultak írni és olvasni angol, francia és latin nyelven egyaránt. Ugyanakkor Edith tanult matematikát és közgazdaságtant is.

Házassági ajánlatok

Az utolsó időszakban Edith részére már megérkeztek az első házassági ajánlatok is Lord Richmondtól és Surrey második grófjától, de ő még nem szeretett volna férjhez menni. Bár ebben a korban ennek nagy jelentősége nem volt. Edith megfordult az angol királyi udvarban is, ahol II. Vilmos szeme is megakadt a szőke, kék szemű hercegnőn, de ő még mindig nem akart férjhez menni. Ennek ellenére az eljegyzés megtörtént (tulajdonképpen angol erőszakra), de apja összevitázott a királlyal, s távoztak az angol udvarból. Ennek következménye (is) lett az a csata, amelyben édesapja és legnagyobb bátyja életét vesztette, majd három nappal később férje és fia utáni bánatában édesanyja is elhunyt.

Anselm érsek azt tanácsolta, térjenek vissza a kolostorba – nem tudni, hogy a következő pár évben pontosan hol volt, a krónikák nem írnak róla.

A király és királyné halála után, Malcolm testvére és legnagyobb fia harcoltak a hatalomért váltakozó sikerrel. Először Donald, Malcolm öccse lett a király alig egy évre, majd Duncan, Edith féltestvére ragadta magához a hatalmat pár hónapra, aki elűzte nagybátyját, de ő nemsokára megölette, így (Donald) újra király lehetett.

Az ő uralkodása sem tartott túl sokáig, hiszen pár év múlva, 1097-ben már Edith bátyja, Edgár lett a skót király. Edith csak kívülről figyelte az eseményeket, amelyek azonban hirtelen felgyorsultak.

Henrik trónra kerülése

1100 augusztus 2-án II. Vilmos angol király hirtelen elhunyt (eléggé rejtélyes körülmények között – egy vadászat során egy visszapattanó nyílvessző ölte meg a történetek szerint …) és öccse foglalta el a trónt. Mindezt eléggé gyorsan tette, s augusztus 5-én már meg is koronázták, mert attól félt, hogy másik bátyja, Róbert (aki egyébként Edith keresztapja volt) trónigénnyel lép fel. De Henrik azért biztosra ment, mert pár év múlva elvette tőle Normadiát is és huszonnyolc éven keresztül fogságban tartotta.

A történészek szerint valójában királygyilkosság történhetett, amelyben egy Walter Tirel nevű nemes lelőtte a királyt Henrik utasítására vagy kérésére. A királyi erdőben szarvasbikára vadásztak, amikor a király és Tirel elváltak a többiektől, s a következőkben a nemes nyílvesszeje a király mellkasába (tüdejébe) fúródott. Ráadásul a királyt saját nyílvesszője ölhette meg, mert a vadászat kezdetén a saját hat nyílvesszőjéből kettőt átadott Tirelnek – “jó íjásznak, jó nyílvesszőket”.

Tirel, amikor látta, hogy a király menthetetlen, lóra pattant és elmenekült egészen Franciaországig, ahol szintén voltak birtokai. A királyt egy Purkiss nevű faszénégető találta meg egy kis tisztáson, már holtan. A holttestet letakarta, majd talicskán vagy kocsin betolta Winchesterbe, ahol a szerzetesek nagyon megrémültek és gyorsan eltemették az egyik torony alá – egyházi szertartás nélkül. Ehhez persze tudni kell, hogy a király biszexuális orgiákat tartott, az egyház tanításait nem tartotta meg, még a szentmise alatt is folytatta üzelmeit, a canterbury-i érseket pedig elűzte, amikor minderre figyelmeztette.

A helyzet érdekessége, hogy a vadászat előtt a király egy levelet kapott Gloucester püspökétől, amelyben figyelmezteti, hogy álmában egy király halálát látta, legalábbis Orderic Vitalis krónikaíró szerint.

Akkortájt gyakori volt az ilyen vadászbaleset, így nem sokan gyanakodtak, ráadásul Vilmos ugyan a katonák körében népszerű volt, de a nép nem szerette. Az emlékére egy gránitoszlopot emeltek a baleset(?) színhelyén.

Matilda az angol királyné

Henrik első dolga az volt, hogy alkalmas feleséget keressen, amelynek a szomszédos király húga tökéletesen megfelelt – főleg azért, mert édesanyja testvére az az angol király volt, akit ugyan éppen Henrik apja, Hódító Vilmos miatt nem koronáztak meg, de hivatalosan elismerték angol királynak, s így Edith közvetlen leszármazottja volt a korábbi angol királyi családnak, ezáltal Henrik egy ősi családba kerülhetett. A másik ok az volt, hogy Edith apja és bátyja éppen II. Vilmos seregétől esett el, s Henrik szerette volna a két családot és két országot közelebb hozni egymáshoz. A harmadik ok, hogy Henrik már találkozott Edith-tel évekkel korábban is az angol királyi udvarban még gyereklányként. Szerinte Edith “nem volt rossz kinézetű“, annak ellenére, hogy nem festette magát, ráadásul igazi egyéniség volt és mindezek mellett még okos is.

Henrik visszahívta Anselm canterbury érseket, akit bátyja Rómába száműzött és birtokait elvette. Henrik tisztelte őt és elődjével ellentétben az egyház tanításait is elfogadta. Az érsek szeptemberben érkezett vissza Rómából és újra szolgálatba állt.

A legnagyobb problémát az jelentette, hogy Edith, aki életének jelentős részét kolostorban töltötte, apáca volt-e, amely megakadályozta volna a frigyet. Anselm nem akart egyedül dönteni a kérdésben, ezért összehívta a püspökök tanácsát, amely két vizsgálatot is tartott. Edith kijelentette, hogy soha nem tett szent fogadalmat, s kizárólag oktatási és védelmi célból ment a kolostorba. Ezt megerősítette nagynénje, Krisztina rendfőnöknő is. A püspöki kar ezt elfogadta és kijelentették, hogy soha nem volt apáca, így engedélyezték a házasságot.

A házassági tárgyalások után, a tárgyalások fő szervezője, a később szentté avatott Anselm canterbury érsek 1100. november 11-én összeadta a fiatal párt a Westminster-apátságban. Ezzel együtt királynévá koronázta Edithet, ugyanakkor ettől kezdve Matilda néven szerepelt.

Akik megérdemelték volna a szentté avatást – Skóciai Matild és Magyarországi Jolán

Flandriai Matild jóslata tehát beteljesedett, hiszen a hercegnőből királyné lett, ráadásul maga is Matilda néven – s éppen Hódító Vilmos legkisebb fiához ment hozzá.

Édesanyja Árpád-házi hercegnőből skót királyné lett, ő pedig Árpád-házi hercegnőből angol királyné lett.

Matilda királyné gyermekei

1102 február 7-én megszületett első gyermekük, aki később német-római császárnő, angol királynő és a Plantagenet-ház ősanyja lett. 1103. augusztus 5-én a várva várt angol trónörökös, Vilmos (Adelin) is megszületett.

A király és a királyné 1106-1107 között szinte egész Angliát beutazták, sőt valószínűleg Normandiába is eljutottak, hogy megismerjék népüket és országukat. A források bizonytalanok, de később még két gyermekük születhetett, Richard és Erzsébet, akik azonban még kisgyermekkorukban meghaltak. Egyes források szerint 1101-ben egy Eufémia nevű gyermekük halva született, de erre nincs elegendő bizonyíték. Egyes feltevések szerint a trónörökös megszületése és két kisgyermeke halála után megszűnt a szexuális kapcsolat közte és a férje között.

Matilda tevékenysége

Matilda szerette a művészeteket, különösen a zenét, s jövedelmének jelentős részét a kultúra és művészetek támogatására költötte. Támogatásaiból apátságokat emeltek, ugyanakkor a hétköznapi problémákat is meglátta, így ő építtette az első ívelt hidat Angliában. Ugyanakkor édesanyjához hasonlóan nagyon érzékeny volt a szociális problémákra. Kórházakat építettet a leprások számára és sok más higiéniai problémára keresett megoldást. Ő rendelte el édesanyja történetének megírását  Durham Turgot által, s az ő nevéhez fűződik Malmesbury-i William Gesta Regum Anglorum-jának elkészítése is.

Férje távolléteiben régensként kormányzott és kiváló diplomataként számtalan kényes ügyet megoldott, többek között Anselm és a férje között is. A mai napig is érvényben van 33 rendelet, amelyet ő hozott vagy az ő régenssége alatt hoztak. A nép úgy jellemezte, mint egy “kivételes szentségű nőt, aki édesanyja méltó utódja és saját karakterében is mentes minden gonosz befolyástól” közkeletű neve Mathilda bona regina (Matilda a jó királyné) volt.

Henrik és Matilda

king-henry-i-of-england.jpgHenrik ugyan tisztelte Matildát, s a házasságuk jónak és boldognak  volt mondható. Az írni-olvasni tudó és tudományokat kedvelő király, aki a Beauclerc (Könyves) melléknevet kapta, nem vetette meg a világi élvezeteket sem. Számtalan kapcsolatából 24 ismert törvénytelen gyermeke született, jórészt hosszú távolléteinek köszönhetően. Henrik minden utódját elismerte és kisebb-nagyobb formában bevonta őket életébe. Fiai a csatatereken segítettek neki, lányait a szövetségei megszilárdítása céljából adta őket férjhez. Eyiket éppen Matilda testvéréhez, Sándor skót királyhoz.

Henrik energikus és határozott, időnként kegyetlen uralkodó volt és sikeresen növelte a királyi bevételeket. Inkább angol volt, mint normann, s Normandiát is Angliából irányította.

Matilda királyné halála

Matilda 1118. május 1-én alig harmincnyolc évesen hunyt el a Westminster-palotában. Így már nem érhette meg, hogy fia egy végzetes hajókatasztrófában életét veszítse 1120 november 25-én. A fiú a White Ship fedélzetén hajózott Normandiából Anglia felé, amikor a hajó elsüllyedt, s a 250 halott között volt a 17 éves királyfi is.

A királyné halálakor az országban templomok százai segítettek megemlékezni földi életéről és tetteiről. Roger salisbury püspök gyász- és hálaadó szentmiséket, tömegrendezvényeket és halotti torokat szervezett. A nyolc napos gyászidőszak alatt közel 47 ezer misét mondtak, 9 ezer zsoltáréneklés volt. S naponta 67820 szegény, nincstelen és koldus lakhatott jól csak Angliában a tiszteletére, emlékére. Valószínűleg Normadiában is voltak hasonló rendezvények.

Matilda, az uralkodónő

A királynak a fia halála után egyetlen élő törvényes gyermeke maradt. Az angol történelemben azonban még nem volt olyan, hogy egy nő uralkodjon. Henrik ismét megházasodott, s 1121. február 2-án feleségül vette Louvain-i Adeliciát, azonban házasságuk gyermektelen maradt. Nem akarta feleségét szégyenbe hozni azzal, hogy hazaküldi, így egyetlen törvényes gyermekének készítette elő a trónt. A főurakat több alkalommal is megeskette, hogy támogatják lánya uralkodását.

Kapcsolódó videó – A leghosszabb ideig regnáló angol és brit uralkodók

Így, bár Henriknek számtalan törvénytelen fia volt, törvényes örökösének csak egy kislány maradt – Matilda, Szent István ükunokája.

 Kapcsolódó videó – I. Henrik angol király, János angol király, Albert magyar király és Adolf Frigyes svéd király különleges halála

Kapcsolódó – Angol és brit uralkodónők

Két magyar királylányForrások

Ha tetszett a poszt – oszd meg!

DJP

Hogy tetszett a poszt?

Kattins a megfelelő csillagra!

Vélemény, hozzászólás?